Informace ze ZV dne 1.10.2015

20.10.2015 08:22

SŽDC:

Jednání výboru PO Hradec Králové peoběhlo dne 14.9.2015 v Hradci Králové a zúčastnil se ho p. Procházka.

Zaměstnavatel informoval:

- o výlukové činnosti na tratích Hradec Králové - Hněvčeves, Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek (27.11.-17.12.2015), v žst. Týniště nad Orlicí (přestavníky)

- 16.10.2015 ukončení činnosti Zv. Čeperka a převodu zaměstnanců

- po zavedení DOZ pro stanici Rychnov nad Kněžnou o převedení výpravčích do stanic Solnice, Vamberk a Týniště nad Orlicí

- klimatizace na pracovištích bude až po převodu budov k SŽDC

- příští jednání PO Hradec Králové bude 26.10.2015

 

ZAP:

Jednání výborů ZAP proběhlo dne 24.9.2015 v Hradci Králové a účastnila se ho pí. Kabeláčová.

K 1.10.2015 proběhlo výběrové řízení na nově zřízená pracoviště dozorčích provozu vedoucí směny v Pardubicích, Hradci Králové a Liberci, do užšího výběru se dostalo 19 zaměstnanců.

U pracovní pozice komandující dojde k navýšení pracovní doby o 2 hodiny.

Stále probíhá převod 1600 budov (z toho 940 budov ČD).

V říjnové výplatě - listopad 2015 by měla být vyplacena zaměstnancům odměna za teplé léto ve výši 1000,- Kč.

Školení pokladníků proběhne před změnou GVD.

Požadavky na změny turnusů musí být uplatněny do 25.10.2015

Další jednání ZAP bude výjezdní ve dnech 13.-14.10.2015 v Kořenově.