Informace ze ZV dne 14.3.2016

08.05.2016 19:59

SŽDC

Výbor OŘ Hradec Králové se konal dne 25.02.2016.Jednání nebyl přítomen zástupce naší OSŽ. Příští jednání bude 23.3.2016

Výbor PO Hradec Králové se konal 07.03.2016 a účastnil se jen pan Miroslav Procházka.Projednávali se změny v jednotlivých stanicích a obvodech PO Hradec Králové. Podrobněji viž příloha číslo 2 tohoto zápisu.

ZAP

Jednání výboru ZAP se konalo dne 25.02.2016 a účastnila se jej paní Iva Kabeláčová.

Do června 2016 má proběhnout hodnocení ze strany OSŽ nové pracovní pozice- dozorčí.Dále se projednávala problematika výpravy vlaků (má-li vlaková četa stát na peronu či na stupačce vlaku).Hovořilo se o novém článku PKS 2016 čl.13-přípravná a odstavná doba pro vlakové čety.

Stacionární personál se hlásí přes UNIPOK.

Stížnost pokladních Týniště nad Orlicí na výpadek proudu-neřešeno.A dále prosba pokladních v Týništi na lepší spolupráci s dopravní kanceláří TnO v případech mimořádností na trati.Příští jednání proběhne 24.04.2016.

ČD Cargo

Jednání Výboru se konalo16.02.2016 v České Třebové a účastnila se jej paní Martina Červinková.Paní Eva Hurychová přinesla informace z jenání PV v Praze-jednalo se o nákup lokomotiv fa Siemens,nákup soustruhu pro SOKV. Pro naše PP změna obsluh od července pro Škoda Auto Kvasiny(5 obsluh).