Informace ze ZV dne 15.11.2016

19.11.2016 20:58
Dnešního jednání se zúčastnil jako host Ing.Miloš Krátký - ředitel PJ Česká Třebová. Na úvod se představil. Informoval přítomné o dění ve společnosti ČD Cargo a o dosavadních změnách.
Další slovo dostal vedoucí PP Týniště nad Orlicí pan Jaroslav Plevák.
 
Dalším hostem byl pan Petr Brouček dozorčí SŽDC.Hovořil o novém GVD 2016/2017,turnusech, o navýšení počtu výpravčích v Solnici o 1,27. Nově na trati 505 dojde k mírnému nárůstu střežení pracovišť. Dále hovořil o vánočních redukcích. Pracoviště budou plně obsazena,ale ½ pracovní doby bude v režimu střežení pracoviště. Pracovičtě výpravčího v Solnici bude od 24.12.2016 do 30.12.2016 neobsazeno.
V obvodu PO HK schází 20 zaměstnanců z toho 14 výpravčích. Nový výpravčí pro Solnici 
Probíhá náborová akce na signalisty s vyhlídkou pracovní pozice výpravčího (podmínkou maturita). Do kurzu na výpravčí pro jaro 2017 a podzim 2017 je 5-6 adeptů z řad zaměstnanců našeho obvodu PO.
 
SŽDC
Výjezdního zasedání se účastnil pan Miroslav Procházka. Na jednání se hovořilo o PKS 2017,benefitech,pražském hlavním nádraží-programu nádražák a o nedostatku výpravčích. Celosíťově chybí 120 výpravčích.
Pan ředitel Filip hovořil o změnách na jednotlivých tratích,pro náš obvod např.Častolovice – Solnice, Holice - Moravany.
Pan Ing.Koleš informoval o průměrné měsíční mzdě výpravčích 31.000 Kč a o nedostatku výpravčích a následném řešení (dálkový provoz).
 
ZAP
Jednání ZAPu se z důvodu nemoci paní Iva Kabeláčová neúčastnila. Ze zápisu z jednání : omezení přeprav Kurýrních zásilek , informace na rušení úschoven v obvodu HK. Z vrcholového rozhodnutí o převodu zamětnanců tranzitérů do pracovní pozice staniční dělník (2.tarifní třída).
ČD Cargo
 
Jednání výnoru se uskutečnilo 19.10.2016 v České Třebové a účastnila se jej paní Martina Červinková. Předsedkyně paní Eva Hurychová nás informovala o počítačovém programu ALTWORX (výkony ve stanici).V tomto programu je znormována veškará práce všech zaměstnanců v jednotkách-časovém intervalu, za který musí být daná práce provedena.Dále se jednalo o rotaci ředitelů PJ na ČD Cargu. Nově jmenovaným ředitelem pro PJ Českou Třebovou je pan Ing.Miloš Krátký, který se z důvodu nemoci nemohl jednání zúčastnit.
 
Dnešního jednání se zúčastnil jako host Ing.Miloš Krátký - ředitel PJ Česká Třebová. Na úvod se představil. Informoval přítomné o dění ve společnosti ČD Cargo a o dosavadních změnách (rotaci ředitelů všech PJ).
Další slovo dostal vedoucí PP Týniště nad Orlicí pan Jaroslav Plevák. Informoval nás o „Flexi směnách“ na měsíc listopad a prosinec 2016, dále o změnách v turnusu od 01.01.2017. Jedná se o pracoviště CNP Solnice -nárůst 0,357.Vozmistr ND-nárůst 0,027, tranzitér přípravář TnO -nárůst 0,114,vedoucí posunu TnO -nárůst 0,263, posunovač TnO-nárůst 1,127 (převod práce vedoucího posunu na posunovače).
Stávající turnus platí do 23.12.2016 a budou následovat vánoční redukce.Škoda Auto Kvasiny mají výrobu do 23.12.2016,následuje vánoční odstávka
(24.12.2016-26.12.2016). Innogy Náchod-požadavek na přepravu uhlí ve dnech 27.12.2016 a 30.12.2016 (obsazení pracoviště posunu, vozmistra a dispečera VS DP TnO).
Zaměstnanost-k 01.11.2016 nástup tří posunovačů pan Krejčí,Valášek a Podsedník. K 01.01.2017 nábor dalších posunovačů. Dlouhodobá nemoc u pana Železného a Železa.
Podrobněji viz příloha č.1 tohoto zápisu.
Dalším hostem byl pan Petr Brouček dozorčí SŽDC.Hovořil o novém GVD 2016/2017,turnusech, o navýšení počtu výpravčích v Solnici o 1,27. Nově na trati 505 dojde k mírnému nárůstu střežení pracovišť. Dále hovořil o vánočních redukcích. Pracoviště budou plně obsazena,ale ½ pracovní doby bude v režimu střežení pracoviště. Pracovičtě výpavčího v Solnici bude od 24.12.2016 do 30.12.2016 neobsazeno.
V obvodu PO HK schází 20 zaměstnanců z toho 14 výpravčích. Nový výpravčí pro Solnici + střídání Kostelec nad Orlicí pan Hejzlar-převod z Kolína.Nový signalista pro Týniště nad Orlicí pan Suchánek. Po ukončení kurzu 02.12.2016 pan Křičenský přejde na výcvikové pravoviště do Doudleb nad Orlicí a následně obvod Týniště nad Orlicí.
Probíhá náborová akce na signalisty s vyhlídkou pracovní pozice výpravčího (podmínkou maturita). Do kurzu na výpravčí pro jaro 2017 a podzim 2017 je 5-6 adeptů z řad zaměstnanců našeho obvodu PO.
 
SŽDC
Výjezdního zasedání se účastnil pan Miroslav Procházka. Na jednání se hovořilo o PKS 2017,benefitech,pražském hlavním nádraží-programu nádražák a o nedostatku výpravčích. Celosíťově chybí 120 výpravčích.
Pan ředitel Filip hovořil o změnách na jednotlivých tratích,pro náš obvod např.Častolovice – Solnice, Holice - Moravany.
Pan Ing.Koleš informoval o průměrné měsíční mzdě výpravčích 31.000 Kč a o nedostatku výpravčích a následném řešení (dálkový provoz).
Paní Šrámová informovala přítomné o tom, že od 01.01.2017 musí mít SŽDC bankovní účet veden u ČSNB.
ZAP
Jednání ZAPu se z důvodu nemoci paní Iva Kabeláčová neúčastnila.Ze zápisu z jednání : omezení přeprav Kurýrních zásilek , informace na rušení úschoven v obvodu HK. Z vrcholového rozhodnutí o převodu zamětnanců tranzitérů do pracovní pozice staniční dělník (2.tarifní třída).
ČD Cargo
Jednání výnoru se uskutečnilo 19.10.2016 v České Třebové a účastnila se jej paní Martina Červinková. Předsedkyně paní Eva Hurychová nás informovala o počítačovém programu ALTWORX (výkony ve stanici).V tomto programu je znormována veškará práce všech zaměstnanců v jednotkách-časovém intervalu, za který musí být daná práce provedena.Dále se jednalo o rotaci ředitelů PJ na ČD Cargu. Nově jmenovaným ředitelem pro PJ Českou Třebovou je pan Ing.Miloš Krátký, který se z důvodu nemoci nemohl jednání zúčastnit.
 
Dnešního jednání se zúčastnil jako host Ing.Miloš Krátký - ředitel PJ Česká Třebová. Na úvod se představil. Informoval přítomné o dění ve společnosti ČD Cargo a o dosavadních změnách (rotaci ředitelů všech PJ).
Další slovo dostal vedoucí PP Týniště nad Orlicí pan Jaroslav Plevák. Informoval nás o „Flexi směnách“ na měsíc listopad a prosinec 2016, dále o změnách v turnusu od 01.01.2017. Jedná se o pracoviště CNP Solnice -nárůst 0,357.Vozmistr ND-nárůst 0,027, tranzitér přípravář TnO -nárůst 0,114,vedoucí posunu TnO -nárůst 0,263, posunovač TnO-nárůst 1,127 (převod práce vedoucího posunu na posunovače).
Stávající turnus platí do 23.12.2016 a budou následovat vánoční redukce.Škoda Auto Kvasiny mají výrobu do 23.12.2016,následuje vánoční odstávka
(24.12.2016-26.12.2016). Innogy Náchod-požadavek na přepravu uhlí ve dnech 27.12.2016 a 30.12.2016 (obsazení pracoviště posunu, vozmistra a dispečera VS DP TnO).
Zaměstnanost-k 01.11.2016 nástup tří posunovačů pan Krejčí,Valášek a Podsedník. K 01.01.2017 nábor dalších posunovačů. Dlouhodobá nemoc u pana Železného a Železa.
Podrobněji viz příloha č.1 tohoto zápisu.
Dalším hostem byl pan Petr Brouček dozorčí SŽDC.Hovořil o novém GVD 2016/2017,turnusech, o navýšení počtu výpravčích v Solnici o 1,27. Nově na trati 505 dojde k mírnému nárůstu střežení pracovišť. Dále hovořil o vánočních redukcích. Pracoviště budou plně obsazena,ale ½ pracovní doby bude v režimu střežení pracoviště. Pracovičtě výpavčího v Solnici bude od 24.12.2016 do 30.12.2016 neobsazeno.
V obvodu PO HK schází 20 zaměstnanců z toho 14 výpravčích. Nový výpravčí pro Solnici + střídání Kostelec nad Orlicí pan Hejzlar-převod z Kolína.Nový signalista pro Týniště nad Orlicí pan Suchánek. Po ukončení kurzu 02.12.2016 pan Křičenský přejde na výcvikové pravoviště do Doudleb nad Orlicí a následně obvod Týniště nad Orlicí.
Probíhá náborová akce na signalisty s vyhlídkou pracovní pozice výpravčího (podmínkou maturita). Do kurzu na výpravčí pro jaro 2017 a podzim 2017 je 5-6 adeptů z řad zaměstnanců našeho obvodu PO.
 
SŽDC
Výjezdního zasedání se účastnil pan Miroslav Procházka. Na jednání se hovořilo o PKS 2017,benefitech,pražském hlavním nádraží-programu nádražák a o nedostatku výpravčích. Celosíťově chybí 120 výpravčích.
Pan ředitel Filip hovořil o změnách na jednotlivých tratích,pro náš obvod např.Častolovice – Solnice, Holice - Moravany.
Pan Ing.Koleš informoval o průměrné měsíční mzdě výpravčích 31.000 Kč a o nedostatku výpravčích a následném řešení (dálkový provoz).
Paní Šrámová informovala přítomné o tom, že od 01.01.2017 musí mít SŽDC bankovní účet veden u ČSNB.
ZAP
Jednání ZAPu se z důvodu nemoci paní Iva Kabeláčová neúčastnila.Ze zápisu z jednání : omezení přeprav Kurýrních zásilek , informace na rušení úschoven v obvodu HK. Z vrcholového rozhodnutí o převodu zamětnanců tranzitérů do pracovní pozice staniční dělník (2.tarifní třída).
ČD Cargo
Jednání výnoru se uskutečnilo 19.10.2016 v České Třebové a účastnila se jej paní Martina Červinková. Předsedkyně paní Eva Hurychová nás informovala o počítačovém programu ALTWORX (výkony ve stanici).V tomto programu je znormována veškará práce všech zaměstnanců v jednotkách-časovém intervalu, za který musí být daná práce provedena.Dále se jednalo o rotaci ředitelů PJ na ČD Cargu. Nově jmenovaným ředitelem pro PJ Českou Třebovou je pan Ing.Miloš Krátký, který se z důvodu nemoci nemohl jednání zúčastnit.