Informace ze ZV dne 7.4.2016

12.05.2016 13:10

SŽDC

Dne 23.03.2016 se konal Výbor OŘ bez účasti našeho zástupce. Na jednání se řešili zaměstnanci letmo. Příští jednání se bude konat 11.04.2016.

Dále proběhlo jednání mezi předsedou OSŽ panem Miroslavem Procházkou s dozorčím panem Fjodorem Fojtíkem ohledně odjezdových tabulí. O problematice pan dozorčí nevěděl.

CARGO

ČD Cargo získalo smlouvu na obsluhu Chvaletic na dobu jednoho roku. Dne 18.03.2016 proběhlo jednání na PP v Hradci Králové s vedením PP a zástupci Výboru při PJ Česká Třebová ohledně práce (nedodržování PKS)pana komandujícího Pavla Procházky.

Příští jednání bude 19.04.2016.

ZAP

Jednání ZAPu proběhlo dne 24.03.2016 v Hradci Králové za účasti paní Ivy Kabeláčové. 

Společnost zajistila pro svém zaměstnance nové uniformy (jiné střihy kalhot a sukní,lepší materiál).

V ZAPu probíhá vnitřní audit a příprava nového katalogu prací(platové ohodnocení v rozmezí 4-8 třídy).

Dále se chystají volby do DR ČD(25.-28.04.2016). Příští jednání je plánováno na 14.-15.04.2016