Informace ze ZV dne 9.2.2016

09.03.2016 18:55

Program :

  • příspěvek hosta

  • informace z jednotlivých složek

  • akce

 

 

SŽDC

Pan Miroslav Procházka se účastnil dne 14.01.2016 jednání Výboru OŘ v Hradci Králové.

Jednalo se o čerpání FKSP.

Dne 08.02.2016 proběhlo jednání Výboru PO Hradec Králové za účasti pana Miroslava Procházky.

Projenával se plán akcí jednotlivých Odborových organizací a čerpání peněz z FKSP.

Dále se hovořilo o úpravách turnusu. Pro náš obvod téměř beze změny. Pouze v Borohrádku dojde k navýšení 1 hodiny ve všední dny.

 

 

ZAP

Dne 28.01.2016 proběhlo jednání Výboru ZAP v Hradci Králové. Jednání se účastnila paní Iva Kabeláčová.

Jednalo se o SF. Příspěvek na tábory je 1230 Kč.Důchodcům se bude přispívat na akce 200 Kč.

Příspěvek na rekreaci ve výši 500 Kč na osobu (bude se vyplácet po ukončení rekreace) zaměstnancům i důchodcům.

ZO OSŽ Týniště nad Orlicí má u složky ZAP 9 členů.

Dále se hovořilo o výlukách.

 

 

 

AKCE

 

Na březen 2016 je plánována prohlídka pivovaru v Hlinsku.

 

Začátkem května je plánován Pochod Slávečka Rady do Jeseníku. Akce je organizována bez požadavku na přihlášení.

 

Víkendový pobyt na Oddechu. 

 

Cyklovýlet-v nabídce jsou ještě 3 volná místa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN SCHŮZÍ ZV OSŽ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

 

Leden 2016- 13.01.2016 od 13.00 hodin

Únor 2016- 09.02.2016 od 13.00 hodin

Březen 2016- 14.03.2016 od 7.30 hodin

Duben 2016- 07.04.2016 od 13.00 hodin

Květen 2016- 12.05.2016 od 13.00 hodin

Červen 2016- 24.06.2016 od 13.00 hodin

Červenec 2016- -

Srpen 2016- -

Září 2016- 07.09.2016 od 13.00 hodin

Říjen 2016- 11.10.2016 od 10.00 hodin

Listopad 2016- 15.11.2016 od 13.00 hodin

Prosinec 2016- 02.12.2016 od 13.00 hodin