Informace ze ZV ze dne 12.5.2016

12.05.2016 23:23

 

SŽDC

 

Ve dnech 11.-12.4.2016 se konalo v Kořenově výjezdní zasedání Výboru. Pan Koleš hovořil o vysokém počtu mimořádných událostí. Prosil o tlumočení žádosti, aby zaměstnanci při práci nejednali ukvapeně a pracovali s rozvahou, aby k těmto situacím nedocházelo.

 

Dne 09.05.2016 proběhlo jednání PO Hradec Králové bez přítomnosti zástupce naší organizace. S panem Jahelkou se řešilo obsazení pracoviště operátorky v Týništi nad Orlicí v době dovolených.

 

 

Dne 12.05.2016 se konalo jednání Výboru OŘ Hradec Králové za účasti pana Miroslava Procházky. Hovořilo se o elektronické verzi přehledu příspěvků OSŽ.

Od 01.06.2016 by měli být výpravčí žst.Častolovice zařazeni do 10 platové třídy.

Paní Pilařová požádala o řádné vyplnění prezenčních listin při akcích pořádaných ve spolupráci se SŽDC (čitelné podpisy).

 

 

ZAP

Výjezdní zasedání se konalo ve dnech 14.-15.4.2016 v Kořenově. Za náš ZV OSŽ se jej účastnila paní Iva Kabeláčová. Přítomni byli zástupci zaměstnavatele paní Medunová a přednostové jednotlivých obvodů.

Na jednání se hovořilo o připravovaných volbách do Dozorčí rady. Nominován pan Jaroslav Pejša (zvolen).

K 01.06.2016 dojde k převodu budov. Dále se rozvedla debata na téma postihy za porušení pracovní kázně-není přípustný dvojí postih za jeden prohřešek (zápisy v osobních listech zůstávají ).

Paní Medunová informovala o stavu počtu zaměstnanců v ZAP k 01.04.2016-898 osob.

Ve stanici Hradec Králové a Trutnov dojde v prostorách nádraží k vybudování směnáren.

Na letní sezónu se bude otvírat osobní pokladna v Adršpachu-obsazení pracoviště vystřídači.

Od 01.05.2016 jsou ve skladech k výdeji nové uniformy,avšak do vyčerpání starých zásob se nové vydávat nebudou.

V Rychnově nad Kněžnou bude nová nocležna.V Hradci Králové se bude zabudovávat do  kanceláří osobních pokladen klimatizace.

V Častolovicích se budou vylepšovat prostory útulku pro vlakové čety a prostory osobní pokladny.

V Chlumci nad Cidlinou se budou dělat nové sociální zařízení.

Ve stanicích Třebechovice pod Orebem,Opočno pod Orlickými horami a Borohrádek budou osobní pokladny vybaveny novým nábytkem.

 

CARGO

Jednání Výboru při PJ Česká Třebová se konalo dne 19.04.2016 a účastnila se jej paní Martina Červinková.

Informace z jednání PV v Praze dne 14.04.2016 - nový ředitel O 9

                                                                             

-pan Radek Nekola přinesl novou informaci o nákupu lokomotiv