Kolektivní smlouva ČD a SŽDC podepsána

13.12.2013 07:49

Po dlouhých obtížných jednáních nalezly obě vyjednávající strany přijatelný kompromis a podepsaly kolektivní smlouvu ČD na rok 2014.

Textová část je v zásadě shodná se stávající kolektivní smlouvou pro rok 2013, t.j. např. stejný fond pracovní doby, stejný rozsah dovolené, výše odstupného, stejný rozsah KOP, zachování příspěvku na penzijní a životní pojištění, atd. V oblasti mezd se podařilo vyjednat nárůst tarifních mezd u všech zaměstnanců o 1,4%. Navíc každý zaměstnanec obdrží ve výplatním termínu za měsíc leden jednorázovou odměnu ve výši 1 000 Kč (další 0,3%). Ostatní odměny a příplatky zůstávají stejné jako v roce 2013. S ohledem na výraznou rozdílnost názorů v oblasti KOP (rozsah, množství profesí), se obě strany, v zájmu nalezení shody, dohodly na finanční spoluúčasti účastníka KOP ve výši 100 Kč/den. Toto lze považovat za jedinou zasadnější změnu vůči roku 2013.

 

Dne 9. 12. 2013 se uskutečnilo další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na rok 2014.

V úvodu jednání generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., představil stanovisko zaměstnavatele k návrhům odborových centrál. Po náročném jednání, kdy obě strany částečně ustoupily ze svých stanovisek a poté došlo ke shodě. Při zachování stejných osobních nákladů jako v roce 2013 dojde, kromě již dohodnutých oblastí, k navýšení tarifních mezd do 1 %, poskytování profesní odměny, zůstala zachována stávající výše výkonové odměny. Jednání bylo završeno podpisem podnikové kolektivní smlouvy smluvními stranami. Smluvní strany se shodly, že nadále budou jednat o změně způsobu odměňování vybraných profesí řízení provozu a infrastruktury s cílem realizace úprav k datu 1. 4. 2014.

Došlo i k podpisu Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2014.

Dále se jedná o Zásadách používání C-FKSP a Pracovním řádu s cílem dosáhnout dohody do 31. 12. 2013.

V pátek 13. 12. 2013 proběhne technické čtení podepsané Podnikové kolektivní smlouvy a následně dojde k jejímu zveřejnění, tisku a distribuci do organizačních složek SŽDC

 

 

U ČD Cargo se zatím stále jedná, aktuální stav vyjednávání je na adrese https://www.osz.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=138&Itemid=134

 

Po zveřejnění budou kolektivní smlouvy k dispozici ke stažení na našich stránkách.