Novinky na webu

27.01.2014 20:23

V záložce Závodní výbor vznikla nová podzáložka "informace z jednání ZV", kde budou umístěny informace z jednání.

V záložce Pozvánky na akce vznikla nová podzáložka "kalendář akcí"

V záložce Ke stažení jsou umístěny Zásady pro čerpání FKSP.

V záložce Odkazy je umístěn odkaz na katalog ČD Travel na rok 2014.