PKS SŽDC,ČD,ČDC 2018/2019

16.01.2018 15:00

 

Podniková kolektivní smlouva SŽDC ve formátu pdf je ke stažení: PKS SZDC 2018/19

Podniková kolektivní smlouva ČD ve formátu pdf je ke stažení: PKS CD 2018/19
Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo ve formátu pdf je ke stažení: PKS CD Cargo 2018/19