PKS SŽDC,ČD,ČDC 2019

23.01.2019 10:00

 

Podniková kolektivní smlouva ČD/ČDC/SŽDC ve formátu pdf je ke stažení