Uskutečnily se podnikové konference OSŽ ve třech největších železničních podnicích

27.05.2013 08:19

Ve dnech 21. až 23. května 2013 proběhly postupně v Kolíně podnikové konference OSŽ při ČD, a.s., ČD Cargo a.s. a SŽDC s.o. Předsedou podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. byl zvolen Vladislav Vokoun, tajemníkem Antonín Leitgeb a tajemnicí Věra Nečasová. Předsedou podnikového výboru OSŽ při ČD Cargo a.s. byl zvolen Radek Nekola a tajemnicí Marta Urbancová. Předsedou podnikového výboru OSŽ při SŽDC s.o. byl zvolen Mgr. Martin Malý, tajemníky Petr Štěpánek, Miloš Paleček a Adolf Hradílek. Podrobnější informace o průběhu těchto jednání budou v tištěném vydání týdeníku Obzor.

Převzato z www.osz.org