Výsledky voleb

26.03.2013 17:35

 

V souladu s volebním řádem ZO OSŽ Týniště nad Orlicí se uskutečnily ve dnech 22.3.2013 a 25.3.2013 volby členů do závodního výboru a revizní komise ZO Týniště nad Orlicí.

 

Ke dni konání voleb bylo v ZO Týniště nad Orlicí evidováno celkem 98 členů.

 

Volební komise převzala od ZV 98 volebních lístků, účastníkům voleb bylo vydáno 62 lístků, odevzdáno bylo 62 volebních lístků.

 

Z toho: platných 62    neplatných: 0

 

Voleb se zúčastnilo 62 členů ZO OSŽ Týniště nad Orlicí, což je …% z celkového počtu členů.

 

Jednotliví navržení kandidáti do ZV a RK získali:

 

JMÉNO POČET HLASŮ %
Červinková Martina 55 88
Dušková Hana 59 95
Kabeláčová Iva 55 88
Novotná Jiřina 59 95
Štěpničková Lenka 61 98
Procházka Miroslav 59 95
Strnad Otto 60 96
Zýka Michal 58 93

 

Předsedou ZO OSŽ Týniště nad Orlicí byl na ustavující schůzi ZV zvolen pan Miroslav Procházka, místopředsedkyní byla zvolena paní Iva Kabeláčová. 

Členové ZV jsou dále: Martina Červinková, Otto Strnad a Michal Zýka.
 

Předsedkyní RK OSŽ Týniště nad Orlicí byla zvolena paní Hana Dušková.

Členové revizní komise jsou dále: Jiřina Novotná a Lenka Štěpničková.

 

Za jednotlivé složky v jednání se zaměstnavateli zastupují členové ZV:

 

ČD Iva Kabeláčová
ČD Cargo Martina Červinková
SŽDC Miroslav Procházka


Pokud se vyskytnou nějaké problémy, se kterými bychom mám mohli pomoci, obraťte se na nás.