Pojištění

 

Upozorňuji členy OSŽ na možnost pojištění na škodu způsobenou při výkonu povolání (platí i ve vedlejším pracovním poměru a pracovního poměru u jiného zaměstnavatele). Pojištění odpovědnosti se vztahuje mejen na poškození movitého (nemovitého) majetku zaměstnavatele, včetně drážních nebo služebních motorových vozidel, ale rovněž i na škodní události při administrativní činnosti - poškození výpočetní techniky a jiných předmětů (např. mobilní telefon, přenosná osobní pokladna, fax, skener, kopírka, apod.).

Pojištění platí 12 měsíců ode dne sepsání. 

Pojistné   300,- Kč, pojišťovna platí škodu až do výše 100 000,- Kč.
Pojistné   450,- Kč, pojišťovna platí škodu až do výše 130 000,- Kč.
Pojistné   550,- Kč, pojišťovna platí škodu až do výše 160 000,- Kč.
Pojistné   800,- Kč, pojišťovna platí škodu až do výše 240 000,- Kč.
Pojistné 1050,- Kč, pojišťovna platí škodu až do výše 320 000,- Kč.

Spoluúčast je 5%, min. 500,- Kč,  maximálně 3000,- Kč.

Vyšší částky doporučuji těm zájemcům o pojištění, jejichž 4,5 násobek hrubého měsíčního výdělku převyšuje částku 80 000,- Kč.

Toto pojištění můžete uzavřít u p. Hany Duškové, tel. č. +420737724686