Kompenzace nečerpaných KOP

05.01.2013 09:13

 

V rámci kolektivního vyjednávání o 8. změně Podnikové kolektivní smlouvy státní organizace Správa železniční dopravní cesty na období 2009 – 2013, platné od 1.1.2013, byla s odborovými organizacemi dohodnuta možnost na žádost zaměstnance převést příspěvek zaměstnavatele, určený na produkty ING Životní pojišťovny N.V. (dále „životní pojištění“) na penzijní spoření takto:

 

1.    Zaměstnanec, který splňuje podmínky pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění a má uzavřenu smlouvu na toto pojištění s ING Životní pojišťovny N.V.  a současně splňuje podmínky pro poskytování příspěvku na penzijní spoření a má uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem s některou penzijní společností, si může nechat převést (sloučit) příspěvek zaměstnavatele z životního pojištění na penzijní spoření.

 

2.    Pokud má zaměstnanec uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem a nemá uzavřenu smlouvu na životní pojištění, může požádat o navýšení příspěvku na penzijní spoření ve výši odpovídající příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění.

 

3.    Žádosti o převod nebo navýšení příspěvku lze podávat vždy nejpozději k 20. dni příslušného měsíce, počínaje lednem 2013.

 

Podmínky pro poskytování a výše příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění  jsou upraveny Směrnicí SŽDC č. 39. Podmínky pro poskytování a výše příspěvků zaměstnavatele na penzijní spoření jsou upraveny Směrnicí SŽDC č. 29.

Začátkem roku proběhne novelizace směrnic v souladu s platnou právní úpravou.

 

Změnu placení pojistného na smlouvu o životním pojištění řeší zaměstnanec s poradcem ING Životní pojišťovny N.V. samostatně.

 

 

 

           

 

 

         Ing. Pavel Koucký

                                                                                                    ředitel odboru personálního