PKS ČD, ČD Cargo i SŽDC jsou podepsány!!!

02.01.2012 14:01

Více informací najdete zde:

https://www.osz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:kolektivni-smlouva-d-cargo-as-podepsana&catid=3:aktu%C3%A1ln%C4%9B&Itemid=54

https://www.osz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2469:obzor-2012-1-sdc-6-zmna-kolektivni-smlouvy-byla-podepsana-vemi-odborovymi-centralami&catid=67:cl%C3%A1nky&Itemid=55