Společné prohlášení OSŽ a FS ČR (převzato z osz.org)

10.04.2012 16:00

 

Společné prohlášení OSŽ a FS ČR      

Dne 16. června 2011 se uskutečnila v České republice celodenní stávka v dopravě, která se stala protestem proti návrhu vládních reforem. Na celých 24 hodin se tehdy zastavila veškerá železniční doprava v naší zemi. Úspěch stávky na železnici byl možný jen díky společnému postupu dvou největších železničních odborových svazů, Odborového sdružení železničářů (OSŽ) a Federace strojvůdců ČR (FSČR).

Zároveň je třeba ocenit účast některých dopravních svazů, působících mimo železnici, zejména v Dopravním podniku hlavního města Prahy a v dalších městech.

V současné době se situace v České republice opět vyhrocuje. Vláda ČR, která podle průzkumů veřejného mínění ztratila podporu většiny občanů naší země, prosazuje sociálně necitlivé reformy a přenáší tíhu dopadů těchto reforem především na zaměstnance a sociálně slabší skupiny obyvatel.

OSŽ a FS ČR proto vyzývá své členy, aby podpořili svou účastí manifestaci nespokojených občanů v Praze na Václavském náměstí dne 21. dubna 2012. Pokud ani tato manifestace nepohne vládou ČR ke změně směřování svých dosavadních kroků, deklarují obě odborové organizace ochotu připojit se a aktivně se podílet na přípravě protestní stávky odborových svazů, působících v ČR. Tato stávka však musí být vyhlášena většinou odborových svazů, působících v celé republice, aby byla skutečně celostátní a důrazná. Jiná než celoplošná stávka patrně činnost této vlády neovlivní. Stávku je však nutné připravovat aktivně a pouhá manifestační podpora připnutím si pásky nedostačuje a stejně tak nestačí, když budou stávkovat pouze dopravní odborové svazy.


Přes výše uvedené jsou však OSŽ a FS ČR odhodlány a připraveny uspořádat i stávku pouze na železnici, pokud bude ohrožena železniční doprava.

 

 

Za OSŽ: Bc. Jaroslav Pejša, v. r.


Za FS ČR: Jindřich Hlas, v. r.

 

V Praze, dne 10. dubna 2012