Výdej jízdenek FIP s prodlouženou platností do 31. 3. 2012 a průkazky FIP na slevu 50% pro rok 2012

11.10.2011 15:50

 

1. Výdej jízdenek FIP s prodlouženou platností

 

Na základě ustanovení předpisu ČD Ok 12 je možné žádat o jízdenky FIP s prodlouženou platností do 31. 3. 2012. Žádosti mohou podávat zaměstnanci SŽDC na personálním odboru Ř SŽDC.

 

Žádosti o tyto jízdenky je možné podat v termínu od 1. listopadu do 2. prosince 2011.

 

Dle Pravidel FIP jízdenky s prodlouženou platností může Výdejna FIP vystavovat až od 1. prosince 2011. Do této doby se vystavují pouze jízdenky platné 3 měsíce včetně dne vytištění ve Výdejně FIP (tzn. 3 měsíční platnost včetně dne vystavení požadavku na OS).

Z výše uvedeného vyplývá, že držitelé jízdních výhod, kteří budou cestovat do zahraničí v průběhu prosince 2011, si musí o jízdní doklady požádat nejpozději do 29. listopadu 2011. Dne 30. listopadu 2011 bude umožněn pouze osobní odběr nebo expresní podání požadavku do 12.00 hod.

 

Výdejna FIP nebude od 1. do 31. prosince 2011 přijímat jakékoliv osobní a expresní požadavky. Zároveň budou pro toto období zrušeny úřední hodiny. Standardní provoz bude spuštěn od 2. ledna 2012 (včetně expresního výdeje jízdenek FIP). Úřední hodiny budou nadále pondělí, středa, pátek od 8.00 do 11.00 hodin.

 

2. Průkazka FIP na slevu 50 % pro rok 2012

 

Připomínáme, že dle předpisu ČD Ok 12 je nutné cestovat s platnou jízdenkou FIP a průkazkou FIP pro daný rok (tzn. výdej jízdenky FIP s prodlouženou platností je podmíněn držením průkazky FIP pro rok 2011!). Průkazka FIP pro rok 2011 platí do 31. ledna 2012, proto je nutné počítat s tím, že při vycestování do zahraničí s jízdenkou FIP s prodlouženou platností v únoru a březnu, bude nutné si zajistit průkazku FIP pro rok 2012 (žádost o výdej průkazky FIP pro rok 2012 lze  vystavit nejdříve 2. ledna 2012). V případě problémů při cestování bez nové průkazky FIP pro rok 2012 nepřebírá odbor odměňování a benefitů žádnou odpovědnost.

 

S pozdravem

 

Bc. Markéta Šponerová

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ředitelství